THA
|
ENG
ปิดให้บริการ ttb fleet card ชั่วคราวเพื่อเชื่อมต่อระบบให้การรวมกิจการเสร็จสมบูรณ์
ttb ขอเรียนให้ท่านทราบว่าจะมีการปิดให้บริการ ttb fleet card ชั่วคราวเพื่อเชื่อมต่อระบบให้การรวมกิจการเสร็จสมบูรณ์ ในวันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.00 น. - วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.